Mental träning

Avslappning med mental träning för att skapa en god hälsa och för att förhindra stress.

Vad är mental träning?

Vi lever i en värld full av intryck, ljud och känslor. Ett sätt för människan, att stärka sig själv både fysiskt och mentalt kan vara, att aktivt och medvetet ägna sig åt mental träning.

Mental träning kan innebära avslappning, fokusering, målbilder och affirmationer.

Avslappning

Ge dig själv tid för återhämtning.

Avslappning definieras som ett sätt för att kunna göra sig av med spänningar som kan finnas i kroppen både fysiskt och mentalt. Den kan hjälpa dig att lära känna din kropp och hitta ditt sanna jag.

Det är ett tillstånd av lugn och stillhet. Genom att regelbundet slappna av någon gång under dagen motverkar du stressens negativa effekter. Du höjer på samma gång livskraften, känner dig piggare och får ny kraft och energi.

Avslappningen är helt kravlös och utan prestation. Den sker helt utan ansträngning. Det är att bli medveten om HÄR och NU. Det är att låta kroppen vila och tankarna vila. Det kan vara att lägga märke till sin egen andning, var andningen finns någonstans i kroppen och hur naturligt den sker. När vi låter andningen bli lugn, djup och jämn slappnar vår kropp av.

Fokusering

Att medvetet lägga sin koncentration och uppmärksamhet på något som du valt att fokusera på.  Det kan t ex vara en rörelse eller en tanke. Det kan också vara att notera din egen andning. Lägg märke till hur bröstkorgen höjer sig på inandning och sjunker på utandning.

Fokusering och koncentration kombinerat med avspänning brukar kallas för Meditation. Det handlar om en stilla begrundan, att lyssna inåt i djup försjunkenhet. Fokus kan samtidigt ligga på ett enda ord – ett mantra.

Målbilder och affirmationer

Målbilder kan handla om att skapa en bild av någonting positivt som du vill ska hända i framtiden. Det kan också handla om någonting positivt som redan har hänt och som känns bra att tänka tillbaka på. Bilderna är någonting som du kan hämta kraft ifrån. Genom att skapa de rätta bilderna för dig, höra vad du vill höra och känna den där perfekta känslan kan göra, att du lättare kan nå dit du vill.

Visualisering är ett annat ord för målbilder, vilken är en teknik där de positiva bilderna hjälper till att åstadkomma en önskad förändring i kropp och själ.

Affirmationer kan vara ett annat sätt som gör det enklare för dig, att nå till ditt önskade läge eller tillstånd. Orden kan stärka både din självkänsla och självtillit. Exempel på några kraftfulla ord kan vara; lugn, trygg, säker, glad, stark och pigg. Det kan också vara uttryck som jag kan, jag vill, jag vågar.

Hitta dina egna affirmationer som kan hjälpa dig på din resa framåt i tiden.

”Att våga är att tappa fotfästet en stund. Att inte våga är att förlora sig själv”

S. Kierkegaard