Coaching

Personlig Coaching vid ett eller flera tillfällen. Vi utgår ifrån nuläge och sätter fokus på vad du vill uppnå i ett framtidsläge.

Vad är Coaching?

Enkelt uttryckt kan man säga att det betyder ”hjälp till självhjälp”. Coaching kan översättas med handledning eller instruktion – en metod att ta sig från A till B.

Coachingen kommer ursprungligen ifrån USA och till en början användes det mest inom idrottsvärlden. Idag finns coaching inom alla slags områden. Organisationer, företag och privatpersoner har upptäckt värdet av, att använda sig av Coaching.

Coaching kan t ex handla om att du vill kunna prestera bättre, hitta dina inre resurser och bibehålla din motivation.

Vad fungerar bra idag och hur skulle det vara om du gjorde ännu mera av det som redan fungerar? Coachingen utgår från här och nu och riktar sig mot framtiden.

Hur fungerar Coaching?

Coaching handlar om att hjälpa andra att hitta sina resurser och inre potential, att få människor att må och prestera bättre.

En coach utgår ifrån att individen eller gruppen själv har svaret/en på de problem de står inför. Det finns också en övertygelse och tro på att den som coachas har den förmåga som krävs för att nå sitt uppsatta mål eller önskade läge och tillstånd.

Coachens roll är att lyssna aktivt och ställa de rätta frågorna. Till hjälp finns effektiva modeller och verktyg. Det handlar om att bli medveten för att sedan kunna förändra och gå framåt.

En förutsättning för att kunna stötta och vägleda klienten framåt i den riktning de själva vill är att skapa en god relation. Det kan vara viktigt att coachen är medveten om sina egna svagheter, har insikt om sig själv och känner empati för individen.

Vad blir Ditt nästa steg?

Står du inför ett vägskäl i livet? Funderar du på vilket yrkesval du ska göra? Vill du komma igång med din träning? Hur lär jag mig att säga Nej? Hur kan jag bli mera strukturerad?

Detta kan vara exempel på frågor där en Coach kan hjälpa dig att hitta de rätta svaren.

Människan är i ständing förändring och utveckling. Det tillhör livet och i de fall där vi själva kan välja är det oftast lättare.

Det kan även finnas tillfällen där vi själva inte kan påverka utfallet.

Vad vi däremot kan påverka och ta ansvar för är:

HUR vi förhåller oss till det som kommer till oss. HUR ser jag på situationen och VAD gör jag med den?